Presidente eta Gida Batzorde Hautaketa

Batzarrean Onartutakoa,